x

3/07/2013

¿enserio la actitud se prostituye para malvivir?

¿o malvivimos para poder prostituirla?